Toadeater

Band: Toadeater

Genre: Post Black Metal

Herkunft: Osnabrück (Deutschland)

Mitglieder: J. Budke (Bass), L.L. Schneider (Schlagzeug), D. Möhring (Gitarre, Gesang), J. Plackties (Gitarre, Gesang)

Autor: Thomas Mais-Schöll